Biobased Materials bijeenkomst november 2014

Uitnodiging bijeenkomst Biobased Materials

Op woensdag 12 november 2014 is op de HAN een bijeenkomst Biobased Materials georganiseerd door Gebiedsonderneming Laarberg en de HAN met ondersteuning van de Stichting Pioneering, het Achterhoekse Centrum voor Technologie [ACT], het Graafschap College, Saxion en de Stichting Agrodome. De bijeenkomst was speciaal georganiseerd voor ondernemers.

BIC Achterhoek

Gebiedsonderneming Laarberg is bezig  om op het Regionaal Bedrijvenpark Laarberg een Biobased Innovation Center [BIC] te ontwikkelen. Een groene hub waar een aantal programmalijnen in worden ondergebracht. U kunt de informatie over deze programmalijnen vinden op www.bic-achterhoek.nl

Biobased Materials

Eén van de programmalijnen is het oprichten van een Innovation Center voor Biobased Materials [ICBM]. De verschillende programmalijnen worden ondergebracht in een paviljoen van circa 800 m2. Het paviljoen zal  zich als een living lab voor biobased materialen, producten en concepten moeten gaan ontwikkelen.

Green Deal

Met de ondertekening van de Green Deal Biobased Bouwen en het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool Arnhem Nijmegen [HAN], het Graafschap College en Agrodome is een eerste stap gezet.

Er is in de markt een brede behoefte om onderzoek te doen naar de praktische toepassing van combinaties van verschillende biobased materialen en producten. Het paviljoen kan gebruikt worden om te testen,  te monitoren en de producten zichtbaar te maken naar alle stakeholders in de bouwwereld, maar ook naar belangstellende burgers.

Met het ACT en de Stichting Pioneering wordt gesproken over het oprichten van werkplaatsen om proces innovaties in de bouw en infrastructuur te stimuleren. Verder wordt er aansluiting gezocht bij het lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw van hogeschool Saxion en bij het lectoraat Biobased Bouwen (in oprichting) van hogeschool Avans, bij de Universiteit Twente, AOC Oost en bij Wageningen Universiteit.

Waar heeft u als ondernemer behoefte aan?

Tijdens de bijeenkomst is inzicht verkregen in behoeften en interesses van de aanwezige ondernemers om betrokken te worden bij de realisatie van het paviljoen of deelnemer te worden van het ICBM en voor eventuele deelname aan een werkplaats.

Programma en presentaties

Welkomstwoord Ron van Wijk, Programmamanager Innovatielab Duurzaam Bouwen HAN (zie presentatie)

BIC Achterhoek – Innovation Center Biobased Materials door Christiaan Kats, directeur Gebiedsonderneming Laarberg (zie presentatie)

Green Deal Biobased Bouwen door Fred van de Burg, bestuurslid Stichting Agrodome (zie presentatie)

RAAK-aanvragen kennisinstituten HAN en Saxion door Frits Schultheiss, hoofddocent HAN (zie presentatie)

Formuleren onderzoeksvragen door Jos Borsboom, bedrijfsadviseur KvK Arnhem, door middel van de volgende tafels met onderwerpen:

Digitale fabricage technieken [3D printing, LEGOlisering, robotisering]

Materialen met natuurlijke vezels [hennep, stro, vlas, olifantsgras, suikerriet]

Biobased kunststoffen voor isolaties, gevelbekleding, profielen, etc.

Biobased coatings, verven, kleurstoffen, etc.

Biobased draagstructuren [bamboe, hout, etc.]

Biobased overige materialen

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van Energieneutraal bouwen.

Energieneutraal renoveren gestapelde woningbouw 2019

Begin 2019 start naar verwachting een 2 jaar durend project voor de renovatie…

Lees meer

Energieneutraal renoveren 2015

Op maandag 23 november 2015 bezichtiging passiefhuis portiekflatrenovatie in…

Lees meer