HAN Groendak

HAN Bouwkunde studenten gebruiken in 2014 het groendak van het ICA-gedeelte van de HAN in Arnhem om te bepalen wat de invloed is van een groendak op het onderliggende gebouw. Daarvoor gebruiken zij data van het monitoringssysteem wat in een eerdere fase al ontworpen is.

Het groendak op het dak van de ICA van de HAN in Arnhem is op woensdag 21 december 2011 om 12.00 uur “opgeleverd”.

Het dakvlak van ca. 300 m2 is opgedeeld in een aantal proefvlakken, van extensief groen (sedum) tot meer intensief (struikjes). Verder een “kruidendak”, een boom en het logo van Stichting Roofupdate en van de HAN erin verwerkt.

Vanwege de extra belasting op het dak is deze eerst nagerekend door de constructeur.

De boom (in een bak) mag bijvoorbeeld alleen geplaatst worden ter plaatse van een bestaande kolom onder het dak.
De railing van het dak is extra verhoogd in verband met veiligheid voor betreding van het dak door studenten (het dak was al een vluchtwegroute).

 Het onderwijs gebruikt dit dak als letterlijke proeftuin:

  • Studenten van Bouwkunde uit course 3 “De Villa”, waar het groendak een thema is, kunnen hier het dak aanraken, voelen, ruiken en zien wat de opbouw van een groendak is.
  • Leden van Stichting Roofupdate verzorgen gastcolleges over groendaken.
  • Een afstudeerstudent HAN Elektrotechniek heeft in 2012 een monitorsysteem ontworpen en uitgevoerd om de verschillende proefvlakken te laten monitoren over langere tijd. Gemonitord gaan worden o.a. het temperatuurverloop in de diverse opbouwen. Deze data worden via een website inzichtelijk voor nadere analyse. Analyse van de monitoring van de dakvlakken geeft meer inzicht in het gedrag van sedumdaken.
  • Peter van de Jagt (HAN Embedded Systems Engineering) heeft voor een ESE-project een alternatieve monitoring omschreven: “Ontwerp en bouw een apparaatje (“Para-HAN-Sol”), dat in de grond gestoken kan worden en dat autonoom ‘leeft’: het betrekt met een zonnecel zijn eigen energie uit het daglicht en doet daar alles van, al of niet door het merendeel van de tijd ‘slapend’ aanwezig te zijn, maar wel door op nader te bepalen en instelbare momenten wakker te worden en dan diverse voorgeschreven metingen te doen”. Er zijn van 1 februari 2012 tot de zomer 8 teams aan de slag gegaan (6 voltijd en 2 deeltijd), bijna 35 man, vol met goede ideeën en allemaal in hun laatste studiejaar van ESE en die zich allemaal op het groendak gingen storten. Met als resultaat zelfmetende autonoom werkende monitoringapparaten die ook nog eens zelfstandig een draadloos netwerk gingen vormen met elkaar.


Ook Stichting Roofupdate gaat proeven nemen. Bijvoorbeeld het toepassen van olifijn wat CO2 bindt. Of de mate van vasthouden van fijnstof door de diverse sedumbedekkingen.
 
Het groendak is onder andere ontstaan door de verbinding die is gemaakt door Jonathan van Deutekom (SBC) en Tinus Hammink tussen enkele leden van Stichting Roofupdate (Geert-Jan Derksen (Joosten Kunststoffen), Frans Romijnders (Frans Romijnders Dakgroep), Rik van Ballegoijen (Hoveniersbedrijf Van de Bijl & Heierman) en expertisecentrum Energieneutraal Bouwen (projectleider Frits Schultheiss).
HAN Huisvesting (Jaap Weijenberg) heeft de toewijzing van dit dakgedeelte mogelijk gemaakt.
 
In HANBLAD 18 (blz. 12) staat een klein artikel over dit project met de indeling van het groendak.

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van Energieneutraal bouwen.

Energieneutraal renoveren gestapelde woningbouw 2019

Begin 2019 start naar verwachting een 2 jaar durend project voor de renovatie…

Lees meer

Energieneutraal renoveren 2015

Op maandag 23 november 2015 bezichtiging passiefhuis portiekflatrenovatie in…

Lees meer