InnovatieLab Duurzaam Bouwen 2014

HAN InnovatieLab Duurzaam Bouwen en BIC

Op donderdagmiddag 27 maart 2014 is bij de HAN de samenwerkingovereenkomst Biobased Innovation Center (BIC) Achterhoek ondertekend. BIC Achterhoek is een internationaal project waarin onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers de krachten bundelen.

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door vertegenwoordigers van de Gebiedsonderneming Laarberg BV uit Lichtenvoorde, de Stichting Agrodome uit Wageningen, ROC Graafschap College in Doetinchem en de Faculteit Techniek van de HAN. Namens Gebiedsovereenkomst Laarberg BV tekende de wethouder van Economische Zaken van de gemeente Oost Gelre, die bij volmacht ook tekende voor de wethouder van Economische Zaken van de gemeente Berkelland, die verhinderd was. De ondertekening vond plaats tijdens het HAN-symposium ‘Duurzaam bouwen, een kwestie van doen’, dat Biobased-concepten als thema heeft.

140327BIC-ondertekening.jpg

Ondertekening overeenkomst BIC - v.l.n.r. Christiaan Kats (De Laarberg), Ron van Wijk (HAN), Folkert Potze (Graafschap College), Paul Wentink (namens De Laarberg), Frank Spuij (HAN) en Fred van der Burgh (Agrodome) (foto: Frits Schultheiss)

BIC Achterhoek

Het doel is de vestiging van het Biobased Innovation Center (BIC) Achterhoek op het regionaal bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo. In dit innovatiecentrum worden diverse functies ondergebracht, zoals:

-          Innovatie Centrum Biobased Bouwen (ICBB);

-          Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek (PEO);

-          Centrum voor Energie- en Milieu Technologie (CEMT);

-          Start-ups (via Gebiedsonderneming Laarberg);

-          Informatiecentrum Laarberg;

-          Informatiecentrum Grolse Linie.

Energieneutraal en biobased
De nieuw te bouwen gebouwen worden energieneutraal ontworpen met gebruik van uitsluitend biobased materialen, producten en bouwconcepten.  Gebiedsonderneming Laarberg zorgt voor het ontwerp en de totale inrichting van de omgeving tot aan het gebouw, maar ook voor de aanleg van alle benodigde infrastructuur, inclusief de nutsvoorzieningen.

Bij de ontwikkeling wordt gebruikgemaakt van de Green Deal Biobased Bouwen, die in november 2013 werd gesloten tussen ruim 30 bedrijven en kennisinstellingen. Deze Green Deal is mede ontstaan uit het Interreg IVb-project CAP’EM. Hierdoor vormt het gebouw onderdeel van een (inter)nationaal netwerk.

De rol van het onderwijs in BIC Achterhoek
De HAN zal in het eerste semester van het komende studiejaar (2014-2015) multidisciplinaire studententeams inzetten die voor BIC Achterhoek starten om ontwerpen te gaan uitwerken. Out of the box denken is hierbij van belang. In september start een bouwkunde AR-afstudeerder in combinatie met studenten van de minor Low Ec & High Tech. De opdrachtgever, Christiaan Kats, ziet een project van drie tot vier jaren waarbij interdisciplinaire studentengroepen kunnen voortborduren op voorgaand werk. Dit biedt voor Frits Schultheiss en Ron van Wijk van het InnovatieLab Duurzaam Bouwen een kans om een RAAK-subsidie te gaan onderzoeken in combinatie met het lectoraat Duurzame Energie en lectoraat Architecture in Health van de HAN en met andere kennisinstellingen.

Afhankelijk van de kwaliteit van de plannen zal een van de ontwerpen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Vanaf dat moment sluit ook het Graafschap College uit Doetinchem aan.

Ook zullen studententeams ontwerpen maken voor de inrichting met een paviljoen, een lab en flexibele werkplekken. Vanaf het begin kunnen ondernemers die bij BIC Achterhoek zijn aangesloten innovatieve onderzoeksvraagstukken bij studenten uitzetten en studenten ondersteunen in specifieke gebieden.

Studenten worden begeleid vanuit het InnovatieLab Duurzaam Bouwen van de HAN. Hiermee wordt een mooie stap gezet naar de samenwerking in breed verband tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemingen. Zo krijgt de Achterhoek een goede plek in de maatschappij van morgen: de biobased economy.

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van Energieneutraal bouwen.

Energieneutraal renoveren gestapelde woningbouw 2019

Begin 2019 start naar verwachting een 2 jaar durend project voor de renovatie…

Lees meer

Energieneutraal renoveren 2015

Op maandag 23 november 2015 bezichtiging passiefhuis portiekflatrenovatie in…

Lees meer