Duurzaam Bouwen, een kwestie van doen

 Seminar met bedrijvenmarkt

De HAN heeft samen met Agrodome / CAP'EM en VCT / RCT de Vallei op donderdagmiddag 27 maart 2014 in Arnhem het seminar met bedrijvenmarkt ‘Duurzaam bouwen, een kwestie van doen’ georganiseerd. Het thema van deze dag was 'Biobased concepten'. Ca. 150 deelnemers hebben deze middag bezocht.

Zie voor de presentaties en het boekje de links in het onderstaande programma.

Programma

 • 12.30 uur - 13.30 uur: inloop met een ecologische netwerklunch en bedrijvenmarktbezoek

140327biobased-inloop.gif

 • 13.00 uur: ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Biobased Information Center [BIC] Achterhoek tussen Laarberg, HAN, Graafschap College en Agrodome

140327HAN-01-ondertekeningBIC.gif

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Biobased Innovation Center Achterhoek bij de HAN

Donderdagmiddag 27 maart is bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de samenwerkingovereenkomst Biobased Innovation Center (BIC) Achterhoek ondertekend. BIC Achterhoek is een internationaal project waarin onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers de krachten bundelen.

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door vertegenwoordigers van de Gebiedsonderneming Laarberg BV uit Lichtenvoorde, de Stichting Agrodome uit Wageningen, ROC Graafschap College in Doetinchem en de Faculteit Techniek van de HAN. Namens Gebiedsovereenkomst Laarberg BV tekende de wethouder van Economische Zaken van de gemeente Oost Gelre, die bij volmacht ook tekende voor de wethouder van Economische Zaken van de gemeente Berkelland, die verhinderd was.

De ondertekening vond plaats tijdens het HAN-symposium ‘Duurzaam bouwen, een kwestie van doen’, dat Biobased-concepten als thema heeft.

BIC Achterhoek

Het doel is de vestiging van het Biobased Innovation Center (BIC) Achterhoek op het regionaal bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo. In dit innovatiecentrum worden diverse functies ondergebracht, zoals:

-          Innovatie Centrum Biobased Bouwen (ICBB);

-          Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek (PEO);

-          Centrum voor Energie- en Milieu Technologie (CEMT);

-          Start-ups (via Gebiedsonderneming Laarberg);

-          Informatiecentrum Laarberg;

-          Informatiecentrum Grolse Linie.

Energieneutraal en biobased
De nieuw te bouwen gebouwen worden energieneutraal ontworpen met gebruik van biobased materialen, producten en bouwconcepten.  Gebiedsonderneming Laarberg zorgt voor het ontwerp en de totale inrichting van de omgeving tot aan het gebouw, maar ook voor de aanleg van alle benodigde infrastructuur, inclusief de nutsvoorzieningen.

Bij de ontwikkeling wordt gebruikgemaakt van de Green Deal Biobased Bouwen, die in november 2013 werd gesloten tussen ruim 30 bedrijven en kennisinstellingen. Deze Green Deal is mede ontstaan uit het Interreg IVb-project CAP’EM. Hierdoor vormt het gebouw onderdeel van een (inter)nationaal netwerk.

De rol van het onderwijs in BIC Achterhoek
De HAN zal in het eerste semester van het komende studiejaar (2014-2015) drie multidisciplinaire studententeams inzetten die voor BIC Achterhoek ontwerpen gaan uitwerken. Afhankelijk van de kwaliteit van de plannen zal een van de ontwerpen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. In het tweede semester van dat studiejaar starten studententeams Engineering met het maken van ontwerpen. Vanaf dit moment sluit ook het Graafschap College aan.

In het daaropvolgende studiejaar 2015-2016 zullen studententeams tijdens het eerste semester ontwerpen maken voor de inrichting met een paviljoen, een lab en flexibele werkplekken. Vanaf het begin van het tweede semester (januari 2016) kunnen ondernemers die bij BIC Achterhoek zijn aangesloten innovatieve onderzoeksvraagstukken bij studenten uitzetten.

Studenten worden begeleid vanuit het InnovatieLab Duurzaam Bouwen van de HAN. Hiermee wordt een mooie stap gezet naar de samenwerking in breed verband tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemingen. Zo krijgt de Achterhoek een goede plek in de maatschappij van morgen: de biobased economy.

 • 13.30 uur: Start seminar met welkomstwoord door Frank Spuij, directeur HAN Built Environment

140327HAN-03-FrankSpuij.gif

 • Aanbieding van het eerste exemplaar van het werkboek: "Het vermarkten van Ecologische Bouwmaterialen" door Michiel van Beek aan Gelders gedeputeerde Jan Markink.

 140327HAN-06MichielVanBeek-JanMarkink.gif

Op 27 maart 2014 is tijdens de conferentie ‘’Duurzaam bouwen een kwestie van doen; biobased concepten het werkboek Marketing van Ecologische Bouwmaterialen gepresenteerd. Dit gebeurde door de overhandiging van het boek door de schrijver, Michiel van Beek, aan de gedeputeerde van Gelderland Jan Markink in de aula van de HAN, Arnhem.

Dit werkboek is gemaakt in het kader van het Europese Interreg IVb project CAP’EM. Dit project is opgezet om de markt voor ecologische en biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten te vergroten. De partners van CAP’EM, 10 organisaties uit 5 landen, hebben gezamenlijk een strategie ontwikkeld om biobased en ecologische bouwmaterialen een volwaardige positie te geven binnen de bouwsector. Gestart is met het ontwikkelen van een instrument om de milieu impact van de materialen te kunnen vergelijken. Deze methode is gebaseerd op de laatste Europese normen voor het berekenen van de milieu impact. Om deze gegevens toegankelijk te maken is er een webbased tool ontwikkeld: CAP’EM Compass, beschikbaar via de website www.capem.eu.
Verder is veel aandacht besteed aan het organiseren van congressen, workshops en exposities. Omdat duidelijk werd dat marketing een van de zwakke punten is voor de verkopers en leveranciers van biobased en ecologische bouwmaterialen is het werkboek ontwikkeld. Hiermee kunnen de partijen gericht aan de slag om de markt voor hun producten te vergroten.

Agrodome en de andere partners van CAP’EM zijn blij dat de provincie Gelderland het project stevig heeft ondersteund en verwachten ook in de toekomst een mooie ontwikkeling van de bouwsector naar een biobased bouwsector, met Gelderse bedrijven als voorloper en trendsetter.

Download hier het boekje "Het vermarkten van ecologische bouwmaterialen"

140327Vermarkten-eco-bouwmaterialen.gif

 • Diverse korte presentaties met discussie o.l.v. dagvoorzitter Atto Harsta:

  • Rol en belang van biobased bouwen voor Gelderland door Jan Markink

  • Presentatie Christiaan Kats en Ron van Wijk: "Biobased innovatiecentrum in de Achterhoek"

140327HAN-07ChristiaanKats.gif

140327HAN-08RonVanWijk.gif

140327seminar-FritsSchultheiss.gif

  • Discussie Atto Harsta en Michiel van Beek over marketing van biobased materiaalgebruik en concepten

140327HAN-09-MichielVanBeek-AttoHarsta.gif

140327HAN-12.gif

140327HAN-10.gif

140327HAN-04.gif

 • 15.00 uur: korte pauze met koffie/thee
 • 15.10 uur: netwerkrondleiding biobased concepten

140327HAN1.gif 

140327acoya-stands.gif

 • 16.00 uur: borrel met marktbezoek en bezoek mobiele Biobased tentoonstelling

De bedrijvenmarkt bestond uit:
1.  Mobiele tentoonstelling Biobased Economy
2.  Agrodome/CAPEM 
3.  Green Works Raab Karche
4.  RCT vallei/VCT 
5.  Groene bouwmaterialen 
6.  Greenhuus 
7.  Warmteplan 
8.  Accoya 
9.  Foreco Dalfsen 
10. Eco-Makelaar 
11. Ecoboards 
12. Faay 
13. Strobouw 
14. Scanabouw

140327biobased-tentoonstelling.gif

 • 17.00 uur: einde bijeenkomst

Deelnemers aan deze bijeenkomst hebben het werkboek "Het vermarkten van Ecologische Bouwmaterialen" ontvangen dat op deze bijeenkomst werd aangeboden aan de gedeputeerde van Gelderland Jan Markink.

Download hier voor het programma.

BiobasedLogos.jpg

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van Energieneutraal bouwen.

Energieneutraal renoveren gestapelde woningbouw 2019

Begin 2019 start naar verwachting een 2 jaar durend project voor de renovatie…

Lees meer

Energieneutraal renoveren 2015

Op maandag 23 november 2015 bezichtiging passiefhuis portiekflatrenovatie in…

Lees meer