Najaarsconferentie 2014

Najaarscongres HAN NulNu met bedrijvenmarkt

Het succesvolle NulNu-congres op 8 oktober op de HAN in Arnhem stond in het teken van energieneutraal kopen, bouwen en renoveren. Het congres startte met 10 masterclasses op het gebied van techniek, organisatie, financiën en samenwerken. Daarnaast een druk bezochte NulNu-bedrijvenmarkt. Als afsluiting waren er presentaties van diverse interessante passiefhuis initiatieven.

Naast het congres vond ook een bedrijvenbeurs plaats. Deelnemers (waaronder studenten en docenten) konden zich op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken betreffende passief bouwen en energieneutraal bouwen.

Het congres en bedrijvenbeurs is bezocht door ca. 200 deelnemers en is georganiseerd door DNA in de Bouw in samenwerking met Energieneutraal Bouwen van HAN lectoraat Duurzame Energie, Stadsregio Arnhem Nijmegen en TU Delft. Als afsluiting van het NulNu congres is door DNA in de Bouw onder andere de stichting KERN (Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw) gepresenteerd als versnelling van de energietransitie in de bouw.

 


NulNu.jpg


Workshop Business Collaboration Event

Parallel aan het bovengenoemde congres heeft ook het Business Collaboration Event plaatsgevonden in samenwerking met COHERENO en TU Delft.
Het thema was "het bevorderen van samenwerking bij bijna energie nul gebouwen (BENG) -renovatie".

Deze workshop is er in het bijzonder voor alle bij de uitvoering betrokken actoren: aannemers, installateurs, architecten, projectmanagers. Maar ook energieadviseurs, financiële adviseurs, en visionaire ondernemers worden zeker rond de tafel verwacht. Daarnaast zijn zeker ook investeerders en gemeentelijke ambtenaren welkom. Bovendien wordt ook voorzien in de aanwezigheid van bewoners die reeds hebben gerenoveerd: zij bieden u suggesties voor verbeteringen in het bouwproces.

In het Business Collaboration Event staat de samenwerking tussen bedrijven voor de realisatie van BENG-woningrenovatie centraal. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan kwaliteitsborging om het vertrouwen van de klant te verkrijgen. Het event effent het pad voor de ontwikkeling van nieuwe business modellen en zijn een startpunt voor een lange termijn netwerk van BENG-bedrijven die renovaties aanbieden voor eengezinswoningen.

 

cohereno.jpg

 

Voorafgaand aan deze conferentie en als input hiervoor werden door DNA in de Bouw activiteiten ontplooid in de Dutch Green Building Week van 22 tot 26 september 2014.

De renovatie naar bijna energie-nul gebouwen (BENG) van eengezinswoningen koopwoningen leidt tot comfortabele en energiezuinige woningen, en draagt bij aan de doelstellingen van de Nederlandse en Europese overheden. Woningeigenaren moeten echter veel obstakels overwinnen om hun woning te renoveren, zoals het gebrek aan kennis bij betrokken bedrijven, de onmogelijkheid om één enkele verantwoordelijke partij aan te stellen voor een totaalaanpak, en de financiering.

Met het congres wilden de HAN (Energieneutraal bouwen van lectoraat Duurzame Energie), DNA in de Bouw, TU Delft, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Verduursaam de fragmentatie in de BENG-renovatiemarkt in en rond de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de Achterhoek en de Gelderse Vallei tegengaan en ketensamenwerking bevorderen.

Daarnaast werd een brochure gepresenteerd met een beknopt overzicht van innovatieve technieken energieneutrale woning die nu in de bouwwereld worden gebruikt om woningen met een EPC=0 te realiseren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deelnemers hebben het volgende ervaren: 

  • Up-to-date informatie over BENG-renovaties van eengezinswoningen
  • Ervaringsuitwisseling tussen innovators en volgers in uw bedrijfstak
  • Ontwikkelen van nieuwe ideeën voor business en samenwerking met andere bedrijven
  • Werken met een scrumteam (DNA: morfologisch ontwerpen)
  • Contacten met bedrijven uit de regio gerelateerd aan duurzaam bouwen

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van Energieneutraal bouwen.

Energieneutraal renoveren gestapelde woningbouw 2019

Begin 2019 start naar verwachting een 2 jaar durend project voor de renovatie…

Lees meer

Energieneutraal renoveren 2015

Op maandag 23 november 2015 bezichtiging passiefhuis portiekflatrenovatie in…

Lees meer